Privacyverklaring - KinderCoach Goes

In deze privacyverklaring leg ik uit welke gegevens ik verzamel, waarom ik die gegevens verzamel, hoe lang ik die bewaar en met wie ik die deel. Ook leest u hier wat uw rechten zijn en hoe u contact met mij op kunt nemen als u vragen of klachten heeft.

Persoonsgegevens

Ilona Jacobusse, eigenaar van KinderCoach Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- voornamen en achternaam van klanten en hun kind(eren)
- de adresgegevens
- het telefoonnummer (vast en/of mobiel)
- het e-mailadres van één of beide ouders/verzorgers
- leeftijd van het kind op het moment van aanmelding
Bovenstaande persoonsgegevens verkrijg ik doordat klanten deze zelf aan mij verstrekken. Ik gebruik deze gegevens om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren en voor het afhandelen van hun betaling. Met uitzondering van de gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte, vernietig ik deze persoonsgegevens één jaar na het laatste contact met de klant.

Aantekeningen tijdens coachtraject

Ik maak tijdens oudergesprekken en coachsessies aantekeningen om het traject goed te kunnen begeleiden. Ook deze gegevens vernietig ik één jaar na het laatste contact met de klant.

Mijn administratie en facturen

Gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte bewaar ik 7 jaar (wettelijke verplichting). Hierna wis ik de facturen, vernietig de overeenkomsten en anonimiseer ik mijn administratie.

Mailing list

Uw naam en e-mailadres gebruik ik alleen om u informatie te sturen over activiteiten die ik organiseer. U kunt zich hier op ieder gewenst moment voor uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop uw gegevens nooit aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KinderCoach Goes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u mij kunt vragen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of iemand anders (persoon of organisatie) te sturen.

U kunt uw verzoek of bezwaar sturen naar privacy@kindercoachgoes.nl.
Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Persoonsgegevens beveiligen

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alstublieft contact op via privacy@kindercoachgoes.nl

Wijzigingen van deze verklaring

Als mijn dienstverlening wijzigt, dan pas ik ook deze privacyverklaring aan. Daarom raad ik u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Ilona Jacobusse, KinderCoach Goes
laatst bijgewerkt op: 18 november 2018


- KinderCoach Goes
- KvK nummer 59513438
- BTW id nummer: NL002013703B32
- Algemene Voorwaarden
- Privacyverklaring