Algemene Voorwaarden - KinderCoach Goes

Hieronder vindt u een versimpelde en beknopte versie van de algemene voorwaarden waaronder ik werk. De officiële versie krijgt u per e-mail toegestuurd wanneer u besluit een coachtraject te starten.

1. Algemene Bepalingen

De ouders en KinderCoach Goes gaan een behandelovereenkomst aan, betreffende coaching van het kind.

2. Behandelovereenkomst

KinderCoach Goes zal haar uiterste best doen de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren, maar garandeert geen resultaat.
KinderCoach Goes gaat ervan uit dat de ouders haar voorafgaand én tijdens het traject zo goed mogelijk informeren over de situatie van het kind en het gezin. Hierdoor kan zij beter gerichte zorg verlenen.

3. Tarieven

De tarieven zoals genoemd op deze website, worden ook vermeld op de behandelovereenkomst en zijn inclusief BTW. Tariefwijzigingen tijdens een traject worden minimaal één maand van tevoren aangekondigd. De hoogte van het tarief of betaling van de factuur is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

4. Betaling

Facturen worden aan het eind van de maand verzonden en dienen binnen 14 dagen te worden betaald. Als betaling uitblijft, kan KinderCoach Goes administratiekosten in rekening brengen en het coachtraject stopzetten.

5. Geheimhouding

KinderCoach Goes is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de behandelovereenkomst van de ouders, het kind of uit andere niet openbare bron heeft verkregen.

6. Annulering en opzegging

Als ouders een gemaakte afspraak willen annuleren dan moeten ze dat minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per email aan KinderCoach Goes laten weten. Zonder dit bericht wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

7. Aansprakelijkheid en klachten

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, hun eigen gedrag en de consequenties hiervan. Voor lichamelijke en psychische klachten van zowel de ouders als het kind raadt KinderCoach Goes altijd aan om contact op te nemen met de huisarts.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom van de materialen die gebruikt worden tijdens de opdracht, berusten bij KinderCoach Goes.- KinderCoach Goes
- KvK nummer 59513438
- BTW id nummer: NL002013703B32
- Algemene Voorwaarden
- Privacyverklaring